Gegevenselement van entiteit Aanvraag uitkering

Name

Code status aanvraag uitkering

Code

CdStatusAanvraagUitkering

Data Type

AN2


Definitie

De code die de status van de AANVRAAG UITKERING aangeeft.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

1   Afgehandeld
2   In behandeling


Opmerkingen

-