Gegevenselement van entiteit Aanvraag uitkering

Name

Code leefvorm

Code

CdLeefvorm

Data Type

N2


Definitie

Code die aangeeft welke leefvorm van toepassing is op de PERSOON.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

00   onbekend
01   alleenstaande
02   eenoudergezin
03   samenwonend met partner met samenlevingscontract
04   samenwonend met partner zonder samenlevingscontract
05   samenwonend met inkomensafhankelijke kinderen
06   samenwonend met (een) andere alleenstaande(n)
07   inwonend bij (pleeg-)ouders
08   samenwonend met huwelijks- of geregistreerd partner
09   gehuwd/ongehuwd samenwonend
98   anders


Opmerkingen

-