Gegevenselement van entiteit Aanvraag uitkering

Name

Indicatie overige uitkeringen

Code

IndOverigeUitkeringen

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft dat de CLIENT SUWI inkomsten heeft uit een uitkering die niet is gebaseerd op een SZ-WET.

Norminstantie: SGR


Default Value

2

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

0   Onbekend
1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

Defaultwaarde: 2 (Nee)