Gegevenselement van entiteit Aanvraag uitkering

Name

Omschrijving reden te late aanvraag uitkering

Code

OmsRedenTeLateAanvraagUitkering

Data Type

AN..240


Definitie

Omschrijving van de reden waarom de aanvraag van de uitkering niet binnen de wettelijke termijn is geschied.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-