Entiteit Aanvraag WW

Name

Aanvraag WW

Code

AanvraagWw


Definitie

De AANVRAAG voor een UITKERING krachtens de Werkloosheidswet die door of namens een CLIENT SUWI bij een UWV is ingediend.

 

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Aanvraag WW

Name

4) Uitkeringsgegevens

4c) Uitkeringsgegevens vervolg (Bezwaar en Beroep)

SUWI


Gegevenselementen

Name

Code reden aanvraag WW

Datum vermoedelijke eerste werkloosheidsdag

Datum eerste werkloosheidsdag

Indicatie werkgeversverklaring ontvangen

Indicatie bezwaar werkgeversverklaring

Toelichting bezwaar werkgeversverklaring

Indicatie hoger loon bij andere werkgever

Indicatie voorschot gewenst

Code prepensioen

Datum (vermoedelijke) aanvang prepensioen

Indicatie aanvulling SUWAS-2 gewenst

Indicatie aanvulling AVW gewenst

Indicatie aanvulling AVT gewenst

Indicatie aanvulling APP gewenst