Gegevenselement van entiteit Aanvraag WW

Name

Code reden aanvraag WW

Code

CdRedenAanvraagWw

Data Type

N2


Definitie

Code die aangeeft wat de reden is van de aanvraag van een uitkering in het kader van de Werkloosheidswet.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   TABEL REDEN AANVRAAG WW


Opmerkingen

Indien CODE REDEN AANVRAAG UITKERING WW = 01 (Ontslag/beƫindiging dienstverband), dan dient ook het gegeven CODE AARD ONTSLAG gevuld te worden