Gegevenselement van entiteit Aanvraag WW

Name

Datum eerste werkloosheidsdag

Code

DatEersteWerkloosheidsdag

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag waarop de CLIENT SUWI WERKLOOS is en waarop hij, als hij in een ARBEIDSVERHOUDING zou werken, gewoonlijk in die ARBEIDSVERHOUDING arbeid zou hebben verricht.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-