Gegevenselement van entiteit Aanvraag WW

Name

Indicatie bezwaar werkgeversverklaring

Code

IndBezwaarWerkgeversverklaring

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft dat de CLIENT SUWI bezwaar maakt tegen de werkgeversverklaring.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

Dit gegeven is alleen van toepassing voor werknemers die bij het Sfb en het GUO verzekerd zijn.