Gegevenselement van entiteit Aanvraag WW

Name

Indicatie hoger loon bij andere werkgever

Code

IndHogerLoonBijAndereWerkgever

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of de CLIENT SUWI in de laatste 36 maanden voorafgaand aan de DATUM EERSTE WERKLOOSHEIDSDAG een hoger loon bij een andere werkgever heeft gehad.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

0   Onbekend
1   Ja
2   Nee
8   Niet van toepassing


Opmerkingen

De hoofdregel betreft 36 maanden, maar voor oude gevallen kunnen andere termijnen (bijvoorbeeld 30 maanden) gelden.