Gegevenselement van entiteit Aanvraag WW

Name

Indicatie voorschot gewenst

Code

IndVoorschotGewenst

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of de CLIENT SUWI in aanmerking wenst te komen voor een voorschot op de uitkering.

Norminstantie: SGR


Default Value

2

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

Defaultwaarde: 2 (Nee)