Gegevenselement van entiteit Aanvraag WW

Name

Code prepensioen

Code

CdPrepensioen

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of de CLIËNT deelneemt of gaat deelnemen aan een prepensioenregeling.


Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

1   Ja, neemt deel
2   Ja, gaat deelnemen
3   Nee


Opmerkingen

-