Gegevenselement van entiteit Aanvraag WW

Name

Datum (vermoedelijke) aanvang prepensioen

Code

DatVermoedAanvangPrepensioen

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop het prepensioen is ingegaan of naar verwachting zal ingaan.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-