Gegevenselement van entiteit Aanvraag WW

Name

Indicatie aanvulling SUWAS-2 gewenst

Code

IndAanvullingSuwas2Gewenst

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of de CLIËNT een aanvulling op de uitkering wenst conform de SUWAS-2-regeling.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee
8   Niet van toepassing


Opmerkingen

SUWAS = Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren
2 = 2e regeling van SUWAS
SUWAS-2 is een bovenwettelijke regeling van het GUO.