Gegevenselement van entiteit Aanvraag WW

Name

Indicatie aanvulling AVW gewenst

Code

IndAanvullingAvwGewenst

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of de CLIENT een aanvulling op de uitkering wenst conform de AVW-regeling.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee
8   Niet van toepassing


Opmerkingen

AVW = Aanvulling VakantieWaarde
De AVW is een bovenwettelijke regeling van het Sfb.