Gegevenselement van entiteit Aanvraag WW

Name

Indicatie aanvulling AVT gewenst

Code

IndAanvullingAvtGewenst

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of de CLIENT een aanvulling op de uitkering wenst conform de AVT-regeling.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee
8   Niet van toepassing


Opmerkingen

AVT = Aanvulling VakantieWaarde
De AVT is een bovenwettelijke regeling van het Sfb.