Gegevenselement van entiteit Aanvraag WW

Name

Indicatie aanvulling APP gewenst

Code

IndAanvullingAppGewenst

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of de CLIENT een aanvulling op de uitkering wenst conform de APP-regeling.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee
8   Niet van toepassing


Opmerkingen

APP = Aanvulling PensioenPremie
De APP is een bovenwettelijke regeling van het Sfb.