Gegevenselement van entiteit Abonnement Gebeurtenis

Name

Code soort gebeurtenis

Code

CdSrtGebeurtenis

Data Type

N3


Definitie

De code die de soort gebeurtenis aangaande de CLIENT SUWI aangeeft.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

001   in detentie
002   uit detentie
003   aanvang opleiding
004   einde opleiding
005   overlijden
006   aanvang dienstverband
007   einde dienstverband
008   aanvraag WAJONG uitkering
009   aanvang WAJONG uitkering
010   einde WAJONG uitkering
011   claim op WAJONG uitkering afgewezen
012   aanvraag WW uitkering
013   aanvang WW uitkering
014   einde WW uitkering
015   claim op WW uitkering afgewezen
016   besluit wel WW uitkering geen UWV reintegratietraject
017   aanvraag WIA Uitkering
018   aanvang WIA uitkering
019   einde WIA uitkering
020   einde WAO uitkering
024   aanvraag bijstand-uitkering
025   aanvang bijstand-uitkering
026   einde bijstand-uitkering
027   aanvang reintegratietraject


Opmerkingen

-