Gegevenselement van entiteit Abonnement Gebeurtenis

Name

Datum initialisatie abonnement gebeurtenis

Code

DatIniAbonnementGebeurtenis

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop het abonnement op een GEBEURTENIS wordt geïnitialiseerd.

 

Norminstantie: Inlichtingenbureau


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

Indien het gegevenselement Datum initialisatie abonnement gebeurtenis gevuld is met een datum, dan wordt de actie INITIALISATIE geactiveerd.