Gegevenselement van entiteit Abonnement Gebeurtenis

Name

Datum einde abonnement gebeurtenis

Code

DatEAbonnementGebeurtenis

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop het abonnement op een bepaald signaal Gebeurtenis Persoon eindigt.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-