Entiteit Activiteiten onderneming

Name

Activiteiten onderneming

Code

ActiviteitenOnderneming


Definitie

De Standaard Bedrijfsindeling die bij de onderneming behoort.

 

Norminstantie: Handelsregister


Opmerkingen

-

 

Oorspronkelijke definitie van Stelselcatalogus:

De SBI-activiteiten van de Onderneming is het totaal van alle SBI-Activiteiten van alle bij de Onderneming behorende Commerciële Vestigingen.


Lijst van diagrammen met entiteit Activiteiten onderneming

Name

Ontsluiting NHR