Gegevenselement van entiteit Administratieve eenheid

Name

Naam administratieve eenheid

Code

NaamAdministratieveEenheid

Data Type

AN..200


Definitie

De naam waaronder een ADMINISTRATIEVE EENHEID staat geregistreerd.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-