Gegevenselement van entiteit Administratieve eenheid

Name

Datum aanvang administratieve eenheid

Code

DatBAdministratieveEenheid

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag waarop een ADMINISTRATIEVE EENHEID volgens eigen opgave is gestart.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-