Gegevenselement van entiteit Administratieve eenheid

Name

Datum einde administratieve eenheid

Code

DatEAdministratieveEenheid

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag waarop een ADMINISTRATIEVE EENHEID volgens eigen opgave is beƫindigd.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-