Gegevenselement van entiteit Administratieve eenheid

Name

Indicatie blokkade administratieve eenheid

Code

IndBlokkadeAdmEenheid

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of naar de WERKNEMERs van de ADMINISTRATIEVE EENHEID een ARBEIDSVERLEDENBESCHIKKING mag worden verstuurd.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-