Gegevenselement van entiteit Administratieve eenheid

Name

Indicatie nader onderzoek arbeidsverledengegevens administratieve eenheid

Code

IndNOArbeidsverledengegevensAeh

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft dat aan de juistheid van de arbeidsverledengegevens zoals aangeleverd door de administratieve eenheid getwijfeld wordt en daarom nader onderzocht wordt.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-