Gegevenselement van entiteit Adres buitenland

Name

Locatieomschrijving buitenland

Code

LocatieomsBuitenland

Data Type

AN..70


Definitie

Een nadere aanduiding bij een buitenlands adres.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

ADRES BUITENLAND

List Of Values

 


Opmerkingen

Gebruikmaking van dit gegevenselement kan om verschillende redenen wenselijk dan wel noodzakelijk zijn. Het HUISNUMMER BUITENLAND kan ontbreken of men wil niet-uiterlijk waarneembare kenmerken, zoals toevoegingen voor nadere differentiatie achter de voordeur, vermelden.