Gegevenselement van entiteit Adres buitenland

Name

Postcode buitenland

Code

PostcdBuitenland

Data Type

AN..9


Definitie

Een door de buitenlandse postdienst vastgestelde codering voor een adres in het buitenland.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

ADRES BUITENLAND

List Of Values

 


Opmerkingen

De indeling naar staat, departement, provincie of gebiedsdeel is in de POSTCODE BUITENLAND vervat en dus overbodig geworden om apart door te geven in een gegevensuitwisseling. Indien er geen POSTCODE BUITENLAND is, kan echter de aanduiding van staat, departement, provincie of gebiedsdeel opgenomen worden in REGIONAAM BUITENLAND.