Gegevenselement van entiteit Adres buitenland

Name

Landencode ISO

Code

LandencdIso

Data Type

A2


Definitie

De code van een huidig land of gebiedsdeel conform ISO 3166.

Norminstantie: ISO 3166 (Entity, Alpha-2 code)


Default Value

 

Format

ADRES BUITENLAND

List Of Values

Zie   LANDENTABEL (ISO 3166-1)


Opmerkingen

- LANDENCODE ISO is niet expliciet gedefinieerd in ISO 3166. De omschrijving van dit gegevenselement is dan ook een SUWI-omschrijving.

- Tabel ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions

- LANDENCODE ISO dient in principe in ADRES BUITENLAND altijd te worden opgenomen.
Indien voor een bepaald land (nog) geen code in ISO 3166 staat vermeld, moet LANDSNAAM worden ingevuld.