Gegevenselement van entiteit Adres buitenland

Name

Landsnaam

Code

Landsnaam

Data Type

AN..40


Definitie

De naam van een land of een gebiedsdeel.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

ADRES BUITENLAND

List Of Values

 


Opmerkingen

Indien voor een bepaald land (nog) geen LANDENCODE ISO in ISO 3166 vermeld staat, moet LANDSNAAM worden ingevuld.