Entiteit Adres Nederland

Name

Adres Nederland

Code

AdresNederland


Definitie

De gegevens van een adres in Nederland.

 

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

Super-entiteittype van de Nederlandse adres-entiteiten.

 

Er zijn drie typen adres gedefinieerd:

1. Domicilie adres: het adres van de persoon, zoals geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP);

2. Feitelijk adres: het adres waarop de PERSOON daadwerkelijk verblijft;

3. Correspondentie adres: het adres waarop de PERSOON zijn post wenst te ontvangen.


Lijst van diagrammen met entiteit Adres Nederland

Name

6) SUWI gegevens

7) Adres

GBA koppeling

Ontsluiting BRP-PIVA

Ontsluiting Kadaster

SUWI


Gegevenselementen

Name

Locatieomschrijving

Postcode

Woonplaatsnaam

Code gemeente

Gemeentenaam

Gemeentedeel

District

Identificatiecode verblijfplaats

Identificatiecode nummeraanduiding