Gegevenselement van entiteit Adres Nederland

Name

Locatieomschrijving

Code

Locatieoms

Data Type

AN..70


Definitie

Een nadere aanduiding bij de STRAATNAAM en - indien aanwezig - het HUISNUMMER of bij "Postbus" en POSTBUSNUMMER, dan wel "Antwoordnummer" en ANTWOORDNUMMER.

 

Norminstantie: SGR, gebaseerd op NEN 5825:2002 - Locatieomschrijving


Default Value

 

Format

ADRES NEDERLAND

List Of Values

 


Opmerkingen

1. Gebruikmaking van de LOCATIEOMSCHRIJVING kan om verschillende redenen

wenselijk dan wel noodzakelijk zijn. Het HUISNUMMER kan ontbreken of men wil

niet-uiterlijk waarneembare kenmerken, zoals toevoegingen voor nadere differentiatie

achter de voordeur, vermelden.

 

Voorbeelden van toevoegingen die in de LOCATIEOMSCHRIJVING opgenomen kunnen

worden, zijn:

 

- poste restante

- woonboot Marianne

- woonwagen Bambi

- flat "Orion"

- kamer 412

- appartement V 113

- kelder, zolder, souterrain, enz.

- 1e verdieping, 2e verdieping, enz.

- aanduiding ten behoeve van horizontale verdeling, zoals:

- links

- midden dwars

- rechts

- voor

- midden evenwijdig

- achter

- voor links

- midden links

- achter links

- voor midden

- midden midden

- achter midden

 

2. De waarde "poste restante" voor een LOCATIEOMSCHRIJVING is niet toegestaan in

een DOMICILIE-ADRES.

 

3. De toelichting van LOCATIEBESCHRIJVING volgens BRP is een geheel of gedeeltelijke omschrijving van de ligging van een object. Als locatiebeschrijving is niet toegestaan een

postbus (postbox) en een poste restante.