Gegevenselement van entiteit Adres Nederland

Name

Woonplaatsnaam

Code

Woonplaatsnaam

Data Type

AN..80


Definitie

De naam van een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen gedeelte van het gemeentelijk grondgebied.

 

Norminstantie: BAG/BRP


Default Value

 

Format

ADRES NEDERLAND

List Of Values

 


Opmerkingen

-