Gegevenselement van entiteit Adres Nederland

Name

Code gemeente

Code

CdGemeente

Data Type

N4


Definitie

Een code, opgenomen in tabel 33 van BRP: Gemeenten tabel, die aangeeft waar de PERSOON woonachtig is.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   TABEL BRP Gemeenten


Opmerkingen

-