Gegevenselement van entiteit Adres Nederland

Name

Gemeentedeel

Code

Gemeentedeel

Data Type

AN..24


Definitie

Een geografisch bepaald gebied dat een deel is van het gemeentelijke grondgebied.

Dit element wordt gebruikt als nadere plaatsbepaling van een straat of locatie, indien deze binnen de gemeente niet uniek is.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

ADRES NEDERLAND

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Gemeentedeel (10.20)

Definitie: Een geografisch bepaald gebied dat een deel is van het gemeentelijk grondgebied.

Dit element wordt gebruikt als nadere plaatsbepaling van een straat of locatie, indien deze binnen de gemeente niet uniek is.

Norminstantie: BRP