Gegevenselement van entiteit Adres Nederland

Name

District

Code

District

Data Type

AN..24


Definitie

Een geografisch bepaald gebied dat een deel is van het grondgebied van het eiland.

 

Norminstantie: PIVA


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

Dit element wordt gebruikt als nadere plaatsbepaling van een straat of locatie, indien deze binnen het eiland niet uniek is.

 

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: District (10.20)

Definitie: Een geografisch bepaald gebied dat een deel is van het grondgebied van het eiland.

Dit element wordt gebruikt als nadere plaatsbepaling van een straat of locatie, indien deze binnen het eiland niet uniek is.