Gegevenselement van entiteit Adres Nederland

Name

Identificatiecode nummeraanduiding

Code

IdentificatiecdNraanduiding

Data Type

AN16


Definitie

De code, die de door het bevoegde gemeentelijke orgaan toegekende nummeraanduiding van een adresseerbaar object identificeert.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

ADRES NEDERLAND

List Of Values

 


Opmerkingen

Een nummeraanduiding is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een adresseerbaar object. De Identificatiecode nummeraanduiding is een combinatie van een viercijferige gemeentecode, een tweecijferige objecttypecode die aangeeft of de aanduiding een verblijfsobject (01), ligplaats (02) of standplaats (03) betreft en een voor het betreffende objecttype binnen een gemeente uniek tiencijferig volgnummer.

 

Oorspronkelijke beschrijving BRP:

Naam: Identificatiecode verblijfplaats

Formaat: AN16

Definitie: De unieke aanduiding van een nummeraanduiding. Een nummeraanduiding is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een adresseerbaar object. De Identificatiecode nummeraanduiding is een combinatie van een viercijferige gemeentecode, een tweecijferige objecttypecode die aangeeft of de aanduiding een verblijfsobject (01), ligplaats (02) of standplaats (03) betreft en een voor het betreffende objecttype binnen een gemeente uniek tiencijferig volgnummer.