Gegevenselement van entiteit Adreshouding

Name

Code functie adres

Code

CdFunctieAdres

Data Type

A1


Definitie

De code die aangeeft wat de functie van het adres is, welke is gerelateerd aan de PERSOON of de ONDERNEMING/INSTELLING binnen een bepaalde periode.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

B   Briefadres (BRP)
W   Woonadres (BRP)
C   Correspondentieadres
L   Loonaangifte adres
A   Afwijkend woonadres
V   Vestigingsadres


Opmerkingen

-

 

 

Definitie per waardebereik:

Briefadres

Het adres waar volgens inschrijving in de BRP voor de PERSOON bestemde geschriften, in ontvangst worden genomen en waar, indien daartoe grond bestaat, zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene bereiken.

 

Woonadres

Het adres waar volgens inschrijving in de BRP de PERSOON woont.

 

Correspondentieadres:

Het adres in Nederland waar de PERSOON of de ONDERNEMING/INSTELLING zijn post wenst te ontvangen.

 

Loonaangifte adres

Het adres waar de PERSOON woont volgens de loonaangifte zoals die wordt ingediend door de Inhoudingsplichtige.

 

Afwijkend woonadres

Het adres van de PERSOON, dat vanwege verschillende redenen afwijkend is van het woonadres, zoals geregistreerd in de BRP.

 

Vestigingsadres

Het adres waar de ONDERNEMING/INSTELLING bevestigd is.