Gegevenselement van entiteit Adreshouding

Name

Datum aanvang adres

Code

DatBAdres

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag waarop het adres gerelateerd is aan de PERSOON of de ONDERNEMING/INSTELLING.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-