Gegevenselement van entiteit Adreshouding

Name

Code reden afwijkend BRP-adres

Code

CdRedenAfwijkendBrpAdres

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft wat de reden van de CLIENT SUWI is om een afwijkend adres op te geven dan het adres zoals geregistreerd is in de BRP.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

1   verhuizing binnen gemeente
2   verhuizing buiten gemeente
3   opname inrichting
4   ontslag detentie
9   anders


Opmerkingen

-