Gegevenselement van entiteit Adreshouding

Name

Toelichting reden afwijkend BRP-adres

Code

ToelRedenAfwijkendBrpAdres

Data Type

AN..320


Definitie

De toelichting op de reden waarom de CLIENT SUWI een afwijkend adres dan het adres zoals geregistreerd is in de BRP opgeeft.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-