Entiteit Afdrachtplicht

Name

Afdrachtplicht

Code

Afdrachtplicht


Definitie

De gegevens die betrekking hebben op de periode waarover de ADMINISTRATIEVE EENHEID afdrachtplichtig is.

 

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Afdrachtplicht

Name

Ontsluiting Polisadministratie


Gegevenselementen

Name

Datum aanvang afdrachtplicht

Datum einde afdrachtplicht