Gegevenselement van entiteit Afdrachtplicht

Name

Datum einde afdrachtplicht

Code

DatEAfdrachtplicht

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag dat de ADMINISTRATIEVE EENHEID afdrachtplichtig is.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-