Diagram Bankrekeningnummer

Entiteit Bankrekening
Bankrekeningnummer