Entiteit Afspraak klant met UWV WERKbedrijf

Name

Afspraak klant met UWV WERKbedrijf

Code

AfspraakKlantMetUwvWb


Definitie

De gegevens over de afspraak die de CLIENT SUWI heeft met de medewerker van het UWV WERKbedrijf.

 

Norminstantie: CGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Afspraak klant met UWV WERKbedrijf

Name

5) Arbeidstoeleidinggegevens


Gegevenselementen

Name

Code type afspraak klant UWV WERKbedrijf

Omschrijving onderwerp afspraak klant UWV WERKbedrijf

Datum tijd aanvang afspraak klant UWV WERKbedrijf

Datum tijd einde afspraak klant UWV WERKbedrijf