Gegevenselement van entiteit Afspraak klant met UWV WERKbedrijf

Name

Code type afspraak klant UWV WERKbedrijf

Code

CdTypeAfspraakKlantUwvWb

Data Type

N1


Definitie

De code die de aard van de afspraak tussen de CLIENT SUWI en de medewerker van het UWV WERKbedrijf aangeeft.

 

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

1   Afspraak
2   Workshop


Opmerkingen

-