Gegevenselement van entiteit Afspraak klant met UWV WERKbedrijf

Name

Omschrijving onderwerp afspraak klant UWV WERKbedrijf

Code

OmsOnderwerpAfspraakKlantUwvWb

Data Type

AN..200


Definitie

De omschrijving van het onderwerp, die aangeeft waar de afspraak tussen CLIENT SUWI en de medewerker van het UWV WERKbedrijf over gaat.

 

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-