Gegevenselement van entiteit Afspraak klant met UWV WERKbedrijf

Name

Datum tijd aanvang afspraak klant UWV WERKbedrijf

Code

DatTijdBAfspraakKlantUwvWb

Data Type

N16


Definitie

De datum en het tijdstip van de eerste dag waarop de afspraak tussen CLIENT SUWI en de medewerker van het UWV WERKbedrijf start.

 

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

DATUM_TIJDSTIP

List Of Values

 


Opmerkingen

-