Gegevenselement van entiteit Afspraak klant met UWV WERKbedrijf

Name

Datum tijd einde afspraak klant UWV WERKbedrijf

Code

DatTijdEAfspraakKlantUwvWb

Data Type

N16


Definitie

De datum en het tijdstip van de laatste dag waarop de afspraak tussen CLIENT SUWI en de medewerker van het UWV WERKbedrijf eindigt.

 

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

DATUM_TIJDSTIP

List Of Values

 


Opmerkingen

-