Gegevenselement van entiteit Antwoordnummeradres

Name

Antwoordnummer

Code

Antwoordnr

Data Type

N..5


Definitie

De numerieke aanduiding zoals deze door TNT Post is vastgesteld voor een Nederlands ANTWOORDNUMMER.

Norminstantie: NEN 5825:2002 - Antwoordnummer-nummer


Default Value

 

Format

ADRES NEDERLAND

List Of Values

 


Opmerkingen

-