Entiteit Arbeidsgeschiktheid Client

Name

Arbeidsgeschiktheid Client

Code

ArbeidsgeschiktheidClient


Definitie

De mate waarin de CLIENT SUWI ARBEIDSGESCHIKT is.

 

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

ARBEIDSGESCHIKT is een term met de volgende omschrijving:

De hoedanigheid van een PERSOON waarin hij gedeeltelijk of geheel niet wordt beperkt door ziekte of gebreken om met arbeid datgene te verdienen dat PERSONEN met een soortgelijke opleiding en ervaring met arbeid gewoonlijk verdienen.


Lijst van diagrammen met entiteit Arbeidsgeschiktheid Client

Name

4) Uitkeringsgegevens

4c) Uitkeringsgegevens vervolg (Bezwaar en Beroep)

Kansmeter

SUWI


Gegevenselementen

Name

Code arbeidsongeschiktheidsklasse

Datum aanvang AO-klasse

Code arbeidsongeschiktheidsklasse geschat per einde wachttijd WAO

Datum eerste AO-dag

Code categorie medische beperkingen

Indicatie Wet Rea